11, 12 i 15 lutego 2021 r. odbędzie się Kongres HR Online „Praca 4.0. Zawirowanie czy nowa era? Rynek pracy dla stabilnej gospodarki”, którego organizatorem jest Konfederacja Lewiatan. Dwa warsztaty merytoryczne dotyczące prawa pracy poprowadzi dr Agata Miętek, Lider Praktyki Prawa Pracy w Kancelarii Ożóg Tomczykowski.

Pierwszego dnia odbędzie się całodniowa konferencja skierowana do osób zarządzających oraz odpowiedzialnych za kadrę pracowniczą. Piąta edycja Pracy 4.0 będzie poświęcona możliwym scenariuszom na bliższą i dalszą przyszłość na rynku pracy. W „nowej normalności” w gronie polityków, przedstawicieli administracji, biznesu, świata nauki oraz praktyków poszukamy odpowiedzi na pytania najbardziej istotne dla pracodawców.

W kolejnych dwóch dniach eksperci w obszarze prawa pracy poprowadzą praktyczne warsztaty. Dwa z nich, na temat węzłowych problemów organizowania i wykonywania pracy zdalnej oraz kodeksowym porozumieniu grupowym zaprezentuje dr Agata Miętek, Lider Praktyki Prawa Pracy w Kancelarii Ożóg Tomczykowski.

Zachęcamy Państwa do zapoznania się z programem konferencji i rejestracji na wydarzenie: https://www.praca4zero.pl/. Szczegółowy opis warsztatów naszego eksperta zamieszczamy poniżej.

Wolnoć, Tomku, w swoim domku? O węzłowych problemach organizowania i wykonywania pracy zdalnej

  1. Czas pracy przy pracy zdalnej
  2.  Zasady ponoszenia kosztów związanych z wykonywaniem pracy zdalnej
  3. Wypadki przy pracy zdalnej
  4. Wykonywanie pracy zdalnej poza granicami RP
  5. Wykonywanie pracy zdalnej podczas kwarantanny i izolacji
  6. Planowane zmiany przepisów w zakresie pracy zdalnej

Kodeksowe porozumienia kryzysowe pomocą dla przedsiębiorców w okresie trzeciej fali epidemii?

  1.  Porozumienia kryzysowe w Kodeksie pracy a porozumienia kryzysowe uregulowane w Tarczach antykryzysowych
  2.  Zawieszenie stosowania postanowień umowy o pracę
  3.  Zawieszenie stosowania postanowień regulaminu pracy i wynagradzania
  4.  Zawieszenie stosowania układu zbiorowego pracy