Kampania informacyjna – Sygnaliści w przedsiębiorstwie

17.12.2020

Pozostałe

W tym roku przedsiębiorcy zatrudniający co najmniej 250 pracowników będą zobowiązani do wdrożenia procedur zgłaszania nieprawidłowości w związku z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1937 z dnia 23 października 2019 r. w sprawie ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa Unii. Odpowiadając na rosnące zainteresowanie tematyką whistleblowing, w dniu dzisiejszym (na niecały rok przed terminem wdrożenia unijnej dyrektywy) Praktyka Prawa Pracy rozpoczyna kampanię dotyczącą wdrażania mechanizmów zgłaszania nieprawidłowości, tak aby ułatwić przedsiębiorcom przygotowanie się do nowych obowiązków. W ramach kampanii Sygnaliści w przedsiębiorstwie przygotowane zostaną webinary oraz udostępniane będą materiały, w tym materiały video, prezentujące najważniejsze zagadnienia dotyczące wdrażania systemów zgłaszania nieprawidłowości w firmach.

Pierwszy materiał video mogą Państwo obejrzeć już dzisiaj – zapraszamy tutaj: YouTube.

Dlaczego temat sygnalistów jest ważny?

W przyszłym roku podmioty sektora prywatnego zatrudniające co najmniej 250 osób będą zobowiązane:

  • wdrożyć wewnętrzne procedury zgłaszania nieprawidłowości;
  •  podjąć działania następcze mające na celu wyjaśnienie zgłoszonych naruszeń.

Warto rozważyć wdrożenie odpowiednich procedur nie czekając na uchwalenie polskich przepisów (które będą oparte na unijnej dyrektywie o sygnalistach), ponieważ system zgłaszania nieprawidłowości:

  • jest mechanizmem zarządzania ryzykiem umożliwiającym wykrywanie i zapobieganie działaniom niepożądanym;
  • pomaga budować zaufanie pracowników oraz etyczną kulturę w miejscu pracy;
  • może okazać się szczególnie cennym narzędziem w okresie epidemii, gdzie przepływ informacji o potencjalnych nieprawidłowościach jest słabszy w związku z ograniczeniem bezpośrednich kontaktów w pracy, w tym pracą zdalną części pracowników.

O dyrektywie dot. sygnalistów Marta Kozak-Maśnicka, Associate w Kancelarii Ożóg Tomczykowski, rozmawiała również z agencją informacyjną MarketNews24.pl.

Zapraszamy do obejrzenia wywiadu.

19.01.2024

Obligatoryjny KSeF nie wejdzie 1 lipca

Czytaj

06.12.2023

Doradzaliśmy w transakcji sprzedaży 100% udziałów w spółkach Grupy Auto Wimar na rzecz Grupy Cichy-Zasada

Czytaj

06.12.2023

Paweł Tomczykowski o fundacji rodzinnej: relacje z wydarzeń

Czytaj

01.12.2023

Paweł Tomczykowski o fundacji rodzinnej

Czytaj