Zgodnie z zapowiedziami z ostatniego Forum Cen Transferowych, 22 października 2021 r. Ministerstwo Finansów opublikowało zaktualizowane zestawienie odpowiedzi na pytania w zakresie obowiązków dotyczących raportowania cen transferowych (informacja o cenach transferowych TPR). Nowa wersja Informatora TPR zawiera odpowiedzi na 127 pytań.

Opublikowany przez MF informator stanowi zaktualizowaną wersję pierwszego wydania Informatora TPR udostępnionego we wrześniu 2020 r.

Podczas aktualizacji Informatora TPR uwzględniono zaktualizowane wersje Rozporządzeń o TPR, a także wykorzystano analizę informacji TPR złożonych za 2019 r. Ponadto Ministerstwo Finansów wskazuje, że w celu uproszczenia procesu raportowania informacji TPR i zapewnienia spójności danych, opublikowany Informator TPR zawiera praktyczne przykłady prezentujące rekomendowany sposób wypełnienia informacji TPR m.in. dla transakcji finansowych, ubezpieczeniowych oraz kontraktów wieloletnich.

Termin złożenia informacji TPR wynosi 9 miesięcy po zakończeniu roku podatkowego, co oznacza że dla podatników, których rok podatkowy jest zgodny z kalendarzowym, termin ten mija 30 września.

W związku z wprowadzonym stanem epidemii COVID-19 termin na złożenie Informacji TPR uległ przedłużeniu o 3 miesiące, tj. do 31 grudnia 2021 r. dla podmiotów, których rok podatkowy pokrywa się z rokiem kalendarzowym.

Opublikowany informator TPR jest dostępny pod linkiem.

Gdyby mieli Państwo pytania związane z Cenami Transferowymi, zachęcamy do kontaktu z naszym ekspertem.