Funkcjonowanie Zarządu i Rady Nadzorczej po nowelizacji KSH. Warsztaty online organizowane przez MMC Polska

08.11.2022

Pozostałe

Serdecznie zapraszamy na warsztaty online organizowane przez MMC Polska, w których nasz ekspert Michał Mieszkiełło w roli prelegenta opowie o:
▶️Dostępie do informacji a ochronie tajemnicy przedsiębiorstwa,
▶️Rozszerzeniu kręgu osób i podmiotów zobowiązanych do udzielenia Radzie Nadzorczej dostępu do dokumentów lub informacji o spółce,
▶️Uprawnieniu Rady Nadzorczej do dostępu do informacji/dokumentów i omówienie nowych sankcji grożących za niedopełnienie obowiązków informacyjnych wobec RN,
▶️Zakresie informacji, które RN powinna otrzymywać na bieżąco/cyklicznie od Zarządu spółki.

Program warsztatów: https://mmcpolska.pl/kalendarz-wydarzen/funkcjonowanie-zarzadu-i-rady-nadzorczej-po-nowelizacji-ksh

Zapis na wydarzenie: https://mmcpolska.pl/zapis/funkcjonowanie-zarzadu-i-rady-nadzorczej-po-nowelizacji-ksh

19.01.2024

Obligatoryjny KSeF nie wejdzie 1 lipca

Czytaj

06.12.2023

Doradzaliśmy w transakcji sprzedaży 100% udziałów w spółkach Grupy Auto Wimar na rzecz Grupy Cichy-Zasada

Czytaj

06.12.2023

Paweł Tomczykowski o fundacji rodzinnej: relacje z wydarzeń

Czytaj

01.12.2023

Paweł Tomczykowski o fundacji rodzinnej

Czytaj