E-krs i prosta spółka akcyjna jednak od 1 lipca 2021 r. ?

14.04.2021

Pozostałe

Z początkiem marca b.r. (a dokładnie w dniu 1 marca 2021 r.) miały wejść w życie przepisy nowelizujące Kodeks spółek handlowych, wprowadzające do obrotu prawnego nowy typ spółki kapitałowej – Prostą Spółkę Akcyjną (dalej: „PSA”). Również w tym czasie miała wejść w życie elektronizacja postępowań przed Krajowym Rejestrem Sądowym (dalej: „E-KRS”). Informowaliśmy o tym już w styczniu ubiegłego roku na naszej stronie. Ta data jest już jednak nieaktualna. Nie jest to także pierwsze przesunięcie terminu wdrożenia ww. zmian.

ELEKTRONICZNY KRS

Jak wskazuje Ministerstwo Sprawiedliwości, prace nad elektronicznym postępowaniem rejestrowym były znacznie utrudnione ze względu na pandemię COVID-19 i wprowadzane w związku z tym obostrzenia. Z uwagi na to, termin wejścia w życie przepisów wprowadzających E-KRS został ponownie przesunięty, tym razem na dzień 1 lipca 2021 r.

Nowelizacja ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym oraz niektórych innych ustaw, przewiduje wprowadzenie elektronicznego postępowania rejestrowego.
Z dniem 1 lipca 2021 r. akta rejestrowe podmiotów podlegających wpisowi do KRS, mają być prowadzone wyłącznie w formie elektronicznej. Z tym dniem, na ww. podmioty, zostanie również nałożony obowiązek składania wniosków wyłącznie za pośrednictwem systemu teleinformatycznego (wszelkie dotychczas stosowane formularze urzędowe KRS zostaną wyeliminowane z obiegu). Powyższe zmiany mają ułatwić przedsiębiorcom składanie wniosków do KRS oraz przyśpieszyć proces ich rozpatrywania przez Sądy.

CO TO OZNACZA DLA PRZEDSIĘBIORCÓW?

Jeżeli data 1 lipca 2021 r. nie zostanie ponownie przesunięta – tylko do końca czerwca 2021 r. będzie można składać wnioski do KRS w formie papierowej. Po tej dacie, przedsiębiorcy podlegający wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego będą mogli składać wnioski wyłącznie w formie elektronicznej.

PROSTA SPÓŁKA AKCYJNA

Przedłużające się prace nad elektronizacją postępowań przed KRS, doprowadziły także do przedłużenia wejścia w życie przepisów nowelizujących k.s.h. dotyczących nowego typu spółki kapitałowej, a mianowicie Prostej Spółki Akcyjnej. Termin wejścia w życie przepisów dot. PSA został również ponownie przesunięty. Zmian w tym zakresie możemy spodziewać się nie wcześniej niż w dniu 1 lipca 2021 r.

Zgodnie z założeniami PSA ma być niepubliczną spółką kapitałową, nowoczesną formą, która ma za zadanie wzmocnić rozwój start-upów w Polsce, a także zwiększyć ich konkurencyjność. Łączy ona w sobie cechy spółki z o.o., spółki akcyjnej, a także spółek osobowych (możliwość wnoszenia wkładu w postaci pracy bądź usług). Ma wyróżniać się przede wszystkim prostotą, elastycznością, nieskomplikowaną strukturą oraz dużą swobodą w ustalaniu zasad jej działania.

Na temat PSA i jej najważniejszych cech pisaliśmy już w sierpniu 2019 r – zachęcamy do zapoznania się z naszym artykułem.

CZY PSA I E-KRS RUSZĄ Z DNIEM 1 LIPCA 2021 R.?

Należy mieć na uwadze, że nie ma pewności czy nowa wyznaczona data wejścia w życie powyżej wskazanych regulacji tj. 1 lipca 2021 r. będzie datą ostateczną. Może się bowiem okazać, że ustawodawca po raz kolejny będzie zmuszony przesunąć datę wejścia w życie tychże zmian i na PSA oraz E-KRS będzie trzeba poczekać jeszcze dłużej. Warto więc na bieżąco śledzić zmiany w tym zakresie.

19.01.2024

Obligatoryjny KSeF nie wejdzie 1 lipca

Czytaj

06.12.2023

Doradzaliśmy w transakcji sprzedaży 100% udziałów w spółkach Grupy Auto Wimar na rzecz Grupy Cichy-Zasada

Czytaj

06.12.2023

Paweł Tomczykowski o fundacji rodzinnej: relacje z wydarzeń

Czytaj

01.12.2023

Paweł Tomczykowski o fundacji rodzinnej

Czytaj