Do grona partnerów naszej kancelarii dołączyła dr Marta Mackiewicz, która stanie na czele nowo otwartej praktyki Infrastruktury i Technologii i pokieruje zespołem Rozwiązywania Sporów.

Dr Marta Mackiewicz specjalizuje się w negocjowaniu skomplikowanych umów wdrożeniowych w sektorze technologicznym oraz kontraktów infrastrukturalnych. Współpracuje w tym zakresie zarówno z sektorem prywatnym, jak i publicznym.

Ma także kilkunastoletnie doświadczenie  w  rozwiązywaniu sporów sądowych i  arbitrażowych. Doradzała w tym obszarze inwestorom, podwykonawcom i konsorcjantom w branży infrastrukturalnej, IT oraz bankowej i ubezpieczeniowej.

Przez ostatnie pięć lat była związana kancelarią Maruta Wachta (a po połączeniu firm prawniczych – Rymarz Zdort Maruta). Poza procesami infrastrukturalnymi prowadziła skomplikowane procesy odszkodowawcze oparte na naruszeniach krajowego i unijnego prawa konkurencji.

Wcześniej była radcą w Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa w departamencie obsługi spółek skarbowych, gdzie prowadziła spory i negocjacje ugodowe w obszarze infrastruktury i IT.

Przez 6 lat pracowała w warszawskim biurze międzynarodowej kancelarii Weil Gotshal & Manges. W postępowaniach sądowych oraz administracyjnych reprezentowała największych polskich i zagranicznych przedsiębiorców (spory korporacyjne, spory administracyjne z KNF, spory inwestycyjne, spory infrastrukturalne).

Marta Mackiewicz zajmuje się także działalnością naukową. Jako stypendystka Fundacji Kościuszkowskiej prowadziła badania i przygotowywała rozprawę doktorską w Columbia Law School w Nowym Jorku. Obecnie wykłada  w Akademii Prawa im. Leona Koźmińskiego w Warszawie. Jest autorką wielu publikacji naukowych z zakresu prawa handlowego, korporacyjnego oraz konkurencji.

– Bardzo cieszę się z otwarcia nowej praktyki. Obsługa projektów technologicznych i infrastrukturalnych to kolejny – po nieruchomościach – obszar, o który w krótkim czasie poszerzamy naszą ofertę. Wpisuje się to w strategię rozwoju kancelarii, zgodnie z którą pozyskujemy wybitnych ekspertów i powierzamy im zadanie rozwijania zespołów, które dotychczas działały w ramach większych praktyk. W najbliższych miesiącach planujemy kolejne podobne akwizycje – zapowiada Paweł Tomczykowski, partner zarządzający kancelarią Tomczykowski Tomczykowska.

– Doświadczenie Marty jest bardzo wartościowe. Doradzała klientom z branży finansowej, energetycznej, budowlanej i IT w wielu skomplikowanych, głośnych sporach gospodarczych, strategicznych sprawach regulacyjnych, krajowych i międzynarodowych postępowaniach sądowych. Nie mam wątpliwości, że dzięki swojemu doświadczeniu, energii i zaangażowaniu będzie świetnym wzmocnieniem naszej kancelarii – podkreśla Anna Turska-Tomczykowska, partner zarządzająca.

– W ramach praktyki Infrastruktury i Technologii chcemy pomagać przedsiębiorcom we wdrożeniach dużych projektów technologicznych oraz w prowadzeniu inwestycji infrastrukturalnych. Te kompetencje będziemy rozwijali w oparciu o nowy zespół złożony z doświadczonych ekspertów. Z kolei praktyka sporów kancelarii może się już pochwalić bogatym portfolio spraw sądowych. Liczę na wiele ciekawych projektów i mam nadzieję, że moje doświadczenie i zaangażowanie pozwoli rozwinąć w kancelarii nowe obszary działalności – mówi dr Marta Mackiewicz.

Dołączenie Marty Mackiewicz to kolejne w ostatnich miesiącach wzmocnienie naszej kancelarii. Na początku tego roku naszym partnerem został Jakub Kutzmann, doświadczony prawnik, który kieruje praktyką nieruchomości. Wcześniej do zespołu kancelarii dołączyła grupa prawników zajmująca się podatkami dochodowymi i międzynarodowymi na czele z liderem Jackiem Wojtachem.