Dr Jacek Matarewicz gościem największej w Polsce ustawowej organizacji indywidualnych pracodawców❗️
28 października na spotkaniu Loży Świętokrzyskiej Busieness Centre Club dr Matarewicz wystąpi z prezentacją pt. „Minimalizacja ryzyka odpowiedzialności podatkowej i karnoskarbowej właścicieli biznesów i członków zarządu oraz wprowadzone zmiany w procedurze podatkowej i karnoskarbowej”.
Życzymy dobrego spotkania!