Dr Jacek Matarewicz gościem największej w Polsce ustawowej organizacji indywidualnych pracodawców

26.10.2022

Pozostałe

Dr Jacek Matarewicz gościem największej w Polsce ustawowej organizacji indywidualnych pracodawców❗️
28 października na spotkaniu Loży Świętokrzyskiej Busieness Centre Club dr Matarewicz wystąpi z prezentacją pt. „Minimalizacja ryzyka odpowiedzialności podatkowej i karnoskarbowej właścicieli biznesów i członków zarządu oraz wprowadzone zmiany w procedurze podatkowej i karnoskarbowej”.
Życzymy dobrego spotkania!

19.01.2024

Obligatoryjny KSeF nie wejdzie 1 lipca

Czytaj

06.12.2023

Doradzaliśmy w transakcji sprzedaży 100% udziałów w spółkach Grupy Auto Wimar na rzecz Grupy Cichy-Zasada

Czytaj

06.12.2023

Paweł Tomczykowski o fundacji rodzinnej: relacje z wydarzeń

Czytaj

01.12.2023

Paweł Tomczykowski o fundacji rodzinnej

Czytaj