Kancelaria Ożóg Tomczykowski doradzała polskiej kadrze menedżerskiej Nexity przy zawarciu przedwstępnej umowy sprzedaży udziałów w polskich spółkach zależnych Nexity S.A. na rzecz Develia S.A.

Zgodnie z przedwstępną umową sprzedaży, Develia S.A. nabędzie 100% udziałów w dziewiętnastu polskich kapitałowych spółkach zależnych Nexity S.A., a także przejmie kontrolę nad dziesięcioma spółkami komandytowymi (których komandytariuszami i komplementariuszami są nabywane spółki kapitałowe), prowadzącymi działalność deweloperską na terenie Polski. Wartość transakcji, z zastrzeżeniem uzgodnionych przez strony korekt, to 100 mln euro. Umowa ostateczna powinna zostać zawarta do końca września b.r.

Kancelaria Ożóg Tomczykowski zapewniła wsparcie polskiej kadry menedżerskiej Nexity w negocjacjach dokumentacji transakcyjnej, podatkowym rozliczeniu samej transakcji oraz przy zbudowaniu programu motywacyjnego dla wyższej kadry menedżerskiej.

Zespołem doradców zaangażowanych w transakcję kierowali radca prawny Bartłomiej Biały (partner) oraz doradca podatkowy Aleksander Dyl (managing associate), przy wsparciu Sabiny Tyszko i Filipa Szydłowskiego. Za kwestie prawne odpowiadał adwokat Karol Sowa (partner), przy wsparciu adwokata Michała Furgalskiego.