Autopoprawka do ustawy o fundacji rodzinnej skierowana do Prezydenta

14.04.2023

Pozostałe

Kilka minut temu Sejm przegłosował ostatecznie wejście w życie autopoprawki do ustawy o fundacji rodzinnej!

Najważniejsze kwestie wynikające ze wspomnianej autopoprawki to:

– liberalizacja przepisów o tzw. estońskim CIT – spółka kapitałowa nie będzie pozbawiona prawa do skorzystania z estońskiego CIT, jeśli jej właścicielem jest fundator lub beneficjent fundacji rodzinnej;

– obniżenie opodatkowania podatkiem PIT świadczenia wypłacanego na rzecz osób z I i II grupy podatkowej wobec fundatora z poziomu 15% na 10%;

– wprowadzenie tzw. ukrytych zysków, które będą opodatkowane 15% podatkiem CIT;

– opodatkowanie stawką 19% przychodów z najmu i dzierżawy, której przedmiotem jest przedsiębiorstwo, jego zorganizowana część lub składniki majątku służące prowadzeniu działalności gospodarczej przez fundatora, beneficjenta lub podmioty z nimi powiązane;

– opodatkowanie fundacji rodzinnych w organizacji, co do których nie zostanie złożony wniosek o rejestrację w terminie sześciu miesięcy;

– modyfikację przepisów o limitowaniu kosztów finansowania dłużnego w przypadku wypłaty odsetek na rzecz fundacji rodzinnej.

 

Samą ideę autopoprawki należy ocenić pozytywnie. Tym bardziej, że wejdzie ona w życie wraz z ustawą o fundacji rodzinnej, tj. 22 maja 2023 r.

 

Ustawa wprowadzająca autopoprawkę została obecnie skierowana do Prezydenta.

 

Dowiedz się więcej o fundacji rodzinnej ▶️ https://tomczykowscy.pl/klient_indywidualny/polska-fundacja-rodzinna/

19.01.2024

Obligatoryjny KSeF nie wejdzie 1 lipca

Czytaj

06.12.2023

Doradzaliśmy w transakcji sprzedaży 100% udziałów w spółkach Grupy Auto Wimar na rzecz Grupy Cichy-Zasada

Czytaj

06.12.2023

Paweł Tomczykowski o fundacji rodzinnej: relacje z wydarzeń

Czytaj

01.12.2023

Paweł Tomczykowski o fundacji rodzinnej

Czytaj