24 maja 2021 r. Naczelny Sąd Administracyjny w uchwale siedmiu sędziów (sygn. II FPS 1/21) odniósł się do kwalifikacji podatkowej przychodów z najmu, dzierżawy oraz innych umów o podobnym charakterze. Uchwały siedmiu sędziów NSA mają moc wiążącą i sądy administracyjne orzekające w podobnych sprawach będą stosowały takie samo podejście.

Nie zagłębiając się w szczegóły interesujące wyłącznie prawników – jeśli podatnik chce opodatkowywać przychody z najmu na zasadach tzw. najmu prywatnego i nie wprowadził wynajmowanych nieruchomości do ewidencji środków trwałych działalności gospodarczej, to fiskus nie może tego kwestionować i nakazywać opodatkowania w ramach działalności gospodarczej, niezależnie od chociażby liczby wynajmowanych nieruchomości.

Powyższe w połączeniu z obowiązującymi od początku 2021 r. przepisami umożliwiającymi stosowanie opodatkowania ryczałtowego 8,5% / 12,5% zarówno w przypadku najmu prywatnego, jak i najmu w ramach działalności gospodarczej, czyni opodatkowanie przychodów tego rodzaju jeszcze bardziej elastycznym i możliwym do dopasowania do konkretnych potrzeb i oczekiwań. Dla jednych podatników bardziej odpowiednim będzie najem prywatny, podczas gdy innym może opłacić się kwalifikacja dochodów do działalności gospodarczej. Co najważniejsze, wybór pomiędzy poszczególnymi opcjami rzeczywiście staje się coraz bardziej swobodny.

W tym miejscu warto dodać, że niektóre nieruchomości mogą być amortyzowane z zastosowaniem stawki wynoszącej nawet 10% rocznie a odsetki stanowiące znaczną część rat kredytów hipotecznych mogą być zaliczane do kosztów uzyskania przychodów.

Dywersyfikacja źródeł dochodu i coraz bardziej powszechne lokowanie nadwyżek finansowych w nieruchomości mogą być więc wyjątkowo efektywne podatkowo. Warto je rozważyć także w kontekście zmian proponowanych w ramach tzw. Polskiego Ładu – najem prywatny może okazać się jeszcze bardziej opłacalny z uwagi na planowane zmiany w sposobie obliczania i odliczania składek zdrowotnych.

Gdyby chcieli Państwo skonsultować swoje plany w powyższym kontekście, zachęcamy do kontaktu z naszymi ekspertami.