Alert podatkowy – Nowelizacja VAT w ramach pakietu e-commerce uchwalona przez Sejm

24.05.2021

Pozostałe

Sejm uchwalił nowelizację przepisów ustawy o podatku od towarów i usług, wprowadzającą nowe zasady opodatkowania transgranicznej sprzedaży towarów oraz niektórych usług na rzecz konsumentów lub innych podmiotów, które nie mają obowiązku rozliczenia w formie nabycia wewnątrzwspólnotowego. W kolejnym etapie prac legislacyjnych projektem nowelizacji zajmie się Senat. Planowany termin wejścia w życie nowych przepisów to 1 lipca 2021 r., pozostaje więc niewiele czasu zarówno na zapoznanie się z treścią nowych przepisów, jak również na przystosowanie się do nowych wymagań. Opóźnienie w tym względzie nie jest jednak możliwe – zmiany w ramach opodatkowania e-commerce wchodzą bowiem w życie jednocześnie we wszystkich krajach UE, na podstawie zmian w Dyrektywie VAT oraz przepisach wykonawczych do Dyrektywy. Konieczna jest więc synchronizacja zmian w lokalnych przepisach każdego z państw członkowskich.

Najważniejsze zmiany wprowadzane w ramach nowelizacji ustawy o VAT obejmują:

  • Usunięcie pojęcia sprzedaży wysyłkowej i wprowadzenie pojęcia Wewnątrzwspólnotowej Sprzedaży Towarów na Odległość (WSTO) dla sprzedaży transgranicznej w UE towaru na rzecz m.in. konsumenta;
  • Objęcie definicją WSTO sytuacji, w której sprzedawca również pośrednio uczestniczy
    w transporcie lub wysyłce towaru do odbiorcy;
  • Wprowadzenie limitu 10 000 EUR dla sprzedaży towarów w ramach WSTOoraz niektórych usług na rzecz odbiorców w całej Unii Europejskiej – w miejsce limitów dla poszczególnych krajów, właściwych dla sprzedaży wysyłkowej. Przekroczenie tego limitu oznacza obowiązek rozliczenia transakcji w kraju odbiorcy;
  • Wprowadzenie pojęcia Sprzedaży na Odległość Towarów Importowanych (SOTI) – sprzedaży
    o charakterze analogicznym do WSTO, lecz której cechą szczególną jest wysyłka towaru z kraju trzeciego (np. z Chin);
  • Nowe zasady sprzedaży z użyciem interfejsu elektronicznego (np. portal lub platforma handlowa), przyjmujące fikcję prawną nabycia towaru przez operatora platformy i dokonania przez niego sprzedaży na rzecz konsumenta;
  • Nowe zasady stosowania uproszczeń w przypadku obowiązku rozliczenia transakcji opodatkowanych w miejscu zakończenia wysyłki (One Stop Shop – procedura unijna oraz procedura nieunijna).

W szczególności należy zwrócić uwagę na fakt, że nowelizacja przepisów o VAT przewiduje ograniczony zakres stosowania przepisów przejściowych, co oznacza, że już od 1 lipca 2021 r. może ulec zmianie sytuacja prawna wielu podatników których nie obejmował dotychczas obowiązek rozliczania sprzedaży w miejscu zakończenia wysyłki. Warto więc zweryfikować szczegółowo zakres obowiązków wynikających z nowelizowanych przepisów, mimo, że proces legislacyjny nie uległ jeszcze zakończeniu.

19.01.2024

Obligatoryjny KSeF nie wejdzie 1 lipca

Czytaj

06.12.2023

Doradzaliśmy w transakcji sprzedaży 100% udziałów w spółkach Grupy Auto Wimar na rzecz Grupy Cichy-Zasada

Czytaj

06.12.2023

Paweł Tomczykowski o fundacji rodzinnej: relacje z wydarzeń

Czytaj

01.12.2023

Paweł Tomczykowski o fundacji rodzinnej

Czytaj