Alert: Ministerstwo Zdrowia odpowiada na pytania Rzecznika MŚP w sprawie opłaty cukrowej

25.02.2021

Pozostałe

Dnia 23 lutego br. zostały opublikowane wyjaśnienia Ministerstwa Zdrowia (dalej: „MZ”), o które wystąpił Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców (dalej: Rzecznik”) w zakresie stosowania tzw. opłaty cukrowej. Minister Zdrowia wyjaśnił m. in.: kwestie opodatkowania syropów, które służą do przygotowywania słodkich napojów w dozownikach używanych np. w sieciach barów szybkiej obsługi. Odniósł się także do tego, czy opłacie cukrowej podlega sprzedaż słodkich napojów w 2021 r., które zostały nabyte przez przedsiębiorcę w 2020 r. i przekazane następnie do magazynu.

Jak wskazuje MZ w dokumencie, opłacie podlegają syropy (jeżeli zawierają dodatek substancji o właściwościach słodzących, kofeiny lub tauryny), z których przygotowywane są napoje z automatów. Jednak jak zwraca uwagę MZ, w takim przypadku podmiotem obowiązanym do uiszczenia opłaty nie jest podmiot sprzedający te napoje (punkt gastronomiczny), lecz zasadniczo podmiot zaopatrujący go w te produkty (syropy). Tym samym MZ wyjaśniło, że napój sporządzony przez rozcieńczenie syropu wodą nie podlega ponownej opłacie na poziomie podmiotu sprzedającego te napoje. Rozwodnienie napoju nie powiększa ilości znajdującego się w nim cukru. Resort zdrowia wskazuje, że za syrop objęty opłatą rozumie się smakowy środek spożywczy przeznaczony do ewentualnego rozcieńczenia z wodą lub wykorzystywany jako dodatek do napojów czy deserów. Zatem produkty w postaci proszku (zupy, napoje) nie są objęte opłatą.

Treść objaśnienia wskazuje także, że każdy napój zawierający dodatek kofeiny lub tauryny jest objęty opłatą w wysokości 0,10 zł w przeliczeniu na litr napoju. Regulacja obejmuje także ten napój, który zawiera śladowe ilości kofeiny lub tauryny.

Istotnym problemem, który poruszył Rzecznik w piśmie do MZ było objęcie opłatą towarów nabytych przez przedsiębiorcę w 2020 r., a zbywanych w 2021 r. W ocenie MZ, obowiązek zapłaty powstaje z dniem wprowadzenia napoju na rynek krajowy do punktów sprzedaży detalicznej. Rzecz jasna, przedsiębiorcy nie są zobowiązani do uiszczenia opłaty od produktów sprzedanych i nabytych w 2020 r., gdyż wówczas opłata nie obowiązywała. Jeżeli jednak sprzedaż na rynek krajowy napojów zakupionych przez hurtownika w 2020 r., nastąpiła po dniu 31 grudnia 2020 r., napoje te będą podlegały opłacie. Warto dodać, że dotychczasowe rozbieżności w tym zakresie powodowały, że przedsiębiorcy, którzy nabyli napój w 2020 r., a następnie zbyli ten napój w 2021 r., nie realizowali swojego obowiązku podatkowego z tytułu tzw. opłaty cukrowej. MZ wskazało, że taka interpretacja jest błędna.

Resort zdrowia poinformował jednocześnie, że w ustawie nie zostało wskazane, w jaki sposób ma zostać zweryfikowane, czy podmiot, do którego sprzedawane są napoje, prowadzi sprzedaż detaliczną lub hurtową. Informacje te można ustalić np. na podstawie KRS. W ocenie MZ, uzyskanie oraz udokumentowanie informacji leży po stronie podmiotu zobowiązanego do uiszczenia opłaty.

Gdyby mieli Państwo pytania w tym zakresie, zachęcamy do kontaktu z naszymi ekspertami.

19.01.2024

Obligatoryjny KSeF nie wejdzie 1 lipca

Czytaj

06.12.2023

Doradzaliśmy w transakcji sprzedaży 100% udziałów w spółkach Grupy Auto Wimar na rzecz Grupy Cichy-Zasada

Czytaj

06.12.2023

Paweł Tomczykowski o fundacji rodzinnej: relacje z wydarzeń

Czytaj

01.12.2023

Paweł Tomczykowski o fundacji rodzinnej

Czytaj