5% VAT od hamburgerów na wynos – Kolejny sukces Kancelarii Ożóg Tomczykowski

13.04.2022

Pozostałe

7 kwietnia 2022 zapadły wyroki NSA w przedmiocie 7 skarg kasacyjnych wniesionych i sporządzonych przez naszych ekspertów w sprawach dotyczących stosowania właściwej stawki VAT dla sprzedaży gotowych dań. Organy podatkowe zakwestionowały stawkę 5% VAT, którą stosował nasz Klient, prowadzący restauracje typu fast-food. Organy podatkowe uznały, że powinien on stosować wyższą 8% stawką VAT, mimo że istniała utrwalona linia orzecznicza organów podatkowych, która dopuszczała opodatkowanie sprzedaży 5% VAT-em. Na podstawie niezgodnych z prawem decyzji, organy podatkowe stwierdziły u naszego Klienta zaległości podatkowe za lata 2011 – 2016 r. w kwocie prawie 5 mln zł.

NSA uwzględnił wszystkie skargi kasacyjne i uznał, że wyroki sądu pierwszej instancji oraz decyzje organu podatkowego są niezgodne z prawem. Wskazał, że w spornym okresie organy podatkowe jednolicie interpretowały przepisy ustawy o VAT. Odejście od takiej praktyki interpretacyjnej i określenie u Klienta zaległości podatkowych naruszyło – zdaniem NSA – konstytucyjną zasadę zaufania do organów władzy publicznej. Dodatkowo NSA powołał się na orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej i stwierdził, że sprzedaż dań na wynos oraz wewnątrz lokalu może być opodatkowana 5% VAT-em. Organy podatkowe naruszyły zatem zasady neutralności podatkowej i konkurencyjności, które są gwarantowane przez prawo Unii Europejskiej. Ostatecznie NSA uchylił wszystkie wyroki oraz zaskarżone decyzje.

Sprawę prowadzili: dr Jacek Matarewicz, dr Radosław Bulejak oraz Bartłomiej Senderowski.

19.01.2024

Obligatoryjny KSeF nie wejdzie 1 lipca

Czytaj

06.12.2023

Doradzaliśmy w transakcji sprzedaży 100% udziałów w spółkach Grupy Auto Wimar na rzecz Grupy Cichy-Zasada

Czytaj

06.12.2023

Paweł Tomczykowski o fundacji rodzinnej: relacje z wydarzeń

Czytaj

01.12.2023

Paweł Tomczykowski o fundacji rodzinnej

Czytaj