Od dnia 9 kwietnia 2020 r. obowiązuje nowe zwolnienie w podatku VAT od importu i wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów przeznaczonych do walki z wirusem SARS-CoV-2. Zwolnienie zostało wprowadzone rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 7 kwietnia 2020 r. (Dz. U. z 2020 r. poz. 628) zmieniającym rozporządzenie w sprawie zwolnień od podatku od towarów i usług oraz warunków stosowania tych zwolnień . Zwolnienie z podatku VAT przy imporcie z państw trzecich lub wewnątrzwspólnotowym nabyciu z krajów Unii Europejskiej dotyczy następujących produktów:

– wyrobów medycznych oraz wyrobów medycznych do diagnostyki in vitro;

– szkła laboratoryjnego i aparatury laboratoryjnej;

– produktów leczniczych oraz substancji czynnych;

– produktów biobójczych;

– specjalistycznych testów diagnostycznych służących do analizy i wykrywania czynników patogennych w organizmie człowieka;

– środków ochrony indywidualnej – wyłącznie masek, osłon/szyb ochronnych na twarz, gogli, okularów ochronnych, kombinezonów, ochraniaczy na buty, czepków i rękawic.

Co bardzo istotne, zwolnienie od podatku VAT obejmuje również prywatnych przedsiębiorców, pod warunkiem dokonania późniejszej darowizny ww. towarów na cele związane ze zwalczaniem zakażenia, zapobieganiem rozprzestrzenianiu się, profilaktyką oraz zwalczaniem skutków choroby zakaźnej wywołanej wirusem SARS-CoV-2 na rzecz: określonych podmiotów wykonujących działalność leczniczą (tj. szpitali z wykazów dyrektorów wojewódzkich oddziałów NFZ – obecnie około 260 placówek), Agencji Rezerw Materiałowych lub Centralnej Bazy Rezerw Sanitarno-Przeciwepidemicznych.

Zwolnienie z podatku VAT stosowane będzie pod warunkiem zawarcia pisemnej umowy darowizny między podatnikiem dokonującym importu towarów lub wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, a wyżej wskazanymi podmiotami.

Zwolnienie będzie obowiązywać do 31 sierpnia 2020 r.

Powyższe rozporządzenie Ministra Finansów jest konsekwencją Decyzji Komisji Europejskiej z dnia 3 kwietnia 2020 r. w sprawie zwolnienia przywozu z należności celnych przywozowych i z VAT w odniesieniu do towarów potrzebnych do zwalczania skutków epidemii COVID-19 w 2020 r. (notyfikowana jako dokument nr C(2020) 2146), o której pisaliśmy w alercie z dnia 6 kwietnia 2020 r. Link do poprzedniego alertu tutaj.

W kontekście Decyzji KE istniała wątpliwość, czy poza organizacjami rządowymi i fundacjami także podmioty prywatne będą mogły korzystać ze zwolnienia w razie importu towarów przeznaczonych do walki z koronawirusem. Powyżej omawiane zwolnienie daje zielone światło także podmiotom prywatnym.

Skontaktuj się z nami

dr Jacek Matarewicz

Partner I Praktyka VAT, Akcyzy, Cła i Postępowań Podatkowych

Lider Praktyki VAT, Akcyzy, Cła i Postępowań Podatkowych

E: j.matarewicz@tomczykowscy.pl

T: 22 480 81 00, 661 975 552

Bartłomiej Senderowski

SENIOR ASSOCIATE

Senior Associate

E: b.senderowski@tomczykowscy.pl

T: + 48 22 480 81 00, + 48 885 505 411