Od 1 stycznia 2021 r. wchodzą w życie nowe przepisy dotyczące informowania ZUS-u o zawieraniu umów o dzieło. Wywiad MarketNews24.pl z dr Agatą Miętek, Liderem Praktyki Prawa Pracy w Kancelarii Ożóg Tomczykowski.

„Zgodnie z uzasadnieniem, celem zmiany jest umożliwienie ZUS-owi weryfikacji istnienia obowiązku ubezpieczeń społecznych osób wykonujących umowy o dzieło, a jednocześnie udostępniania informacji o zawarciu takich umów ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych.”

Dr Agata Miętek, Lider Praktyki Prawa Pracy w Kancelarii Ożóg Tomczykowski.

Zapraszamy do obejrzenia całej rozmowy w Interia TV.

Skontaktuj się z nami