O obowiązkowej dematerializacji akcji pisaliśmy w czerwcu w Alercie prawnym. Kolejne zmiany dotyczą rynku tzw. obligacji prywatnych. Ustawa o zmianie niektórych ustaw w związku ze wzmocnieniem nadzoru nad rynkiem finansowym oraz ochrony inwestorów na tym rynku, która wprowadziła istotne, wręcz rewolucyjne zmiany w świetle dotychczasowych zasad emisji obligacji, weszła w życie 1 lipca.

W dzienniku Rzeczpospolita ukazał się artykuł z podsumowaniem najważniejszych zmian autorstwa Michała Mieszkiełło oraz Pauliny Maciąg z Zespołu Doradztwa Korporacyjnego.

Skontaktuj się z nami