„Od 1 stycznia 2019 r. w życie weszły przepisy dotyczące cen transferowych. Z powodu wprowadzenia nowej definicji podmiotów powiązanych, zmiany dotyczą szerszej grupy podatników. Dla dwóch rodzajów transakcji wprowadzono ważne uproszczenia i ułatwienia.

Po tych zmianach poziom progu zaangażowania kapitałowego, od którego podmioty uznaje się za powiązane, wynoszący przynajmniej 25 proc. udziału w kapitale, odnoszony jest również do innych niż udziały instrumentów decydujących o zależności właścicielskiej. Wprowadzone zmiany precyzują kwestię powiązań osobowych, wskazując na warunek posiadania rzeczywistej zdolności do wpływania na podejmowane przez podmiot decyzje prawne…”

Zapraszamy do zapoznania się z całą wypowiedzią Krystyny Szydłowskiej, Lidera Praktyki Cen Transferowych.

Skontaktuj się z nami