Zgoda Komisji Europejskiej na pożyczki z PFR dla dużych przedsiębiorców

02.06.2020

Media

W dniu 29 maja 2020 r. Komisja Europejska zatwierdziła polski program pomocy, w ramach którego przygotowano częściową rekompensatę strat poniesionych w związku z pandemią koronawirusa, za pomocą pożyczek dla dużych oraz niektórych małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP). Z komunikatu Komisji wynika również, że program jest częścią szerszego wsparcia, tak zwanej tarczy finansowej dla dużych przedsiębiorstw.

Przyznanymi środkami oraz programem ma zarządzać Polski Fundusz Rozwoju („PFR”), który do dyspozycji będzie miał budżet w wysokości około 25 mld zł.

Forma pomocy, na jaką mogą liczyć przedsiębiorcy, to subsydiowane pożyczki, które zostaną oprocentowane na zasadach korzystniejszych od rynkowych. Spłata pożyczek będzie mogła nastąpić do 30 września 2021 r. w wysokości nieprzekraczającej 75 proc. rzeczywistej szkody poniesionej przez przedsiębiorstwa będące beneficjentami pomocy w okresie od 1 marca do najpóźniej 31 sierpnia 2020 r. bezpośrednio w związku z pandemią koronawirusa. Zapewnieniu płynności przedsiębiorcom na pewno pomoże planowane częściowe umorzenie udzielonych pożyczek do kwoty równej obliczonym stratom, które zostały poniesione w związku z pandemią COVID-19. Chodzi przede wszystkim o finansowanie preferencyjne udzielane przez PFR. Jeszcze przed notyfikacją pojawiły się informacje na stronie internetowej PFR o trzech rodzajach finansowania przewidzianych dla dużych przedsiębiorstw, tj.:

  • finansowaniu płynnościowym w postaci pożyczek lub obligacji na okres 2 lat z opcją przedłużenia o rok o wartości nawet do 1 mld zł;
  • finansowaniu preferencyjnym w postaci pożyczek preferencyjnych na okres 3 lat częściowo bezzwrotnych i uzależnionych od straty finansowej oraz utrzymania zatrudnienia o wartości do 750 mln zł na podmiot;
  • finansowaniu inwestycyjnym w postaci obejmowanych instrumentów kapitałowych (udziałów lub akcji) na zasadach rynkowych lub w ramach pomocy publicznej o wartości do 1 mld zł na podmiot.

Powyższe oznacza, że warto jak najszybciej:

1. przeanalizować warunki udzielenia wsparcia dla dużych przedsiębiorstw, a w przypadku spełnienia przesłanek do jego uzyskania,

2. aplikować o finansowanie z PFR.

Eksperci naszej kancelarii są gotowi pomóc Twojej firmie w tym procesie.

20.12.2023

Artykuł dla Rzeczpospolitej. Fundacja rodzinna: Małżeństwo to nie rodzina

Czytaj

19.12.2023

Artykuł dla Business Insider Polska: Siedem grzechów głównych przy tworzeniu fundacji rodzinnej

Czytaj

19.12.2023

Artykuł dla Forbes: Fundacja rodzinna a inwestycje nieruchomościowe

Czytaj

15.12.2023

Artykuł dla Rzeczpospolitej: Fundacja rodzinna – termin na zgłoszenie beneficjentów rzeczywistych

Czytaj