18 stycznia na stronie podatki.abc.pl, ukazał się komentarz Macieja Zborowskiego, adwokata i doradcy podatkowego w Zespole Postępowań Podatkowych i Sądowych, do artykułu Krzysztofa Koślickiego pt. „Zaświadczenia o rozliczeniach kontrahentów pełne niejasności”.

„Od 25 grudnia 2017 roku przedsiębiorcy mogą sprawdzać, czy ich dostawcy i odbiorcy rzetelnie wywiązują się z obowiązków podatkowych.

Zweryfikować można, czy kontrahenci:

  • składają deklaracje podatkowe,
  • ujmują w nich informacje o dokonanych transakcjach,
  • mają zaległości w opłacaniu podatków.

Co istotne, informacje w tym zakresie są wyłączone z tajemnicy skarbowej. 

Dodatkowy mechanizm ochrony?

Zdaniem ustawodawcy wprowadzenie tego przepisu miało celu stworzenie mechanizmu ochrony podatników przed poniesieniem konsekwencji nieuczciwości kontrahentów. Główną korzyścią dla podatników ma być ograniczenie kontroli podatkowych tylko do podatników, u których zidentyfikowano nieprawidłowości w transakcjach pomiędzy podmiotami oraz skrócenie czasu weryfikacji deklaracji w przypadku zwrotów podatku.”

Zapraszamy do zapoznania się z całym artykułem na stronie podatki.abc.pl.