Podatnicy, którzy zdecydowali się na skorzystanie z nowych zasad dokumentacyjnych, w stosunku do transakcji z 2018 r. są zobowiązani do złożenia oświadczenia o cenach transferowych o nowej, szerszej treści. Poza oświadczeniem w nim o sporządzeniu i posiadaniu dokumentacji cen transferowych, podatnik ma obowiązek zapewnić o rynkowości transakcji w niej ujętych. Istotne jest również to, że oświadczanie składane jest pod rygorem sankcji KKS.

W dniu 19 września 2019 r. Ministerstwo Finansów opublikowało wyjaśnienia dotyczące treści oraz trybu składania nowych oświadczeń o cenach transferowych, w oparciu o obowiązujące od 1 stycznia 2019 r. przepisy art. 11m CIT albo 23y PIT (mające również zastosowanie do podatników, którzy zdecydowali się na wybór nowych zasad dokumentacyjnych w stosunku do roku podatkowego rozpoczynającego się po 31 grudnia 2017 r.)

Wyjaśnienia zawierają 21 pytań i odpowiedzi odnoszących się do podstawowych kwestii, m.in. miejsce i forma składania oświadczenia, osób uprawnionych do jego elektronicznego podpisania, technicznych aspektów złożenia/wysłania oświadczenia drogą elektroniczną. Należy przypomnieć, że oświadczenie składane w nowej formie nie może być złożone na piśmie.

Poza wyjaśnieniami, Ministerstwo Finansów zaprezentowało przykładowy wzór nowego oświadczenia o cenach transferowych. Wzór ma charakter pomocniczy i nie jest bezwzględnie wiążący.

Szczegóły komunikatu znajdują się na stronie Ministerstwa Finansów.

Skontaktuj się z nami