1 lipca 2021 roku weszła w życie nowelizacja ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym. Oznacza to, że wszystkie wnioski do rejestru przedsiębiorców należy składać elektronicznie. Zmiany te będą ułatwieniem dla firm oraz przyspieszą proces rozpatrywania wniosków przez sądy. Wypowiedź naszych ekspertów – Michała Mieszkiełło, Partnera oraz Piotra Stępnia, Associate w Zespole Prawa Korporacyjnego Kancelarii Ożóg Tomczykowski dla Dziennika Gazety Prawnej.

„Podmioty wpisane do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej będą miały wybór co do dalszego korzystania z papierowych formularzy bądź nowego systemu. Zmianie podlega forma składania wniosków o wpis do rejestru przedsiębiorców KRS lub o jego skorygowanie – od 1 lipca dopuszczalna jest wyłącznie ścieżka elektroniczna. Wniosek złożony w innej postaci (np. na papierowym formularzu) zostanie zwrócony bez wezwania do uzupełnienia braków. Elektroniczna forma obowiązuje również środki zaskarżenia, komentują nasi eksperci.”

Artykuł ukazał się w czwartkowy wydaniu Dziennika Gazety Prawnej oraz pod linkiem gazetaprawna.pl.