Naczelny Sąd Administracyjny uznał, że sumy zarabiane na najmie lub dzierżawie są odpodatkowane na zasadach tzw. najmu prywatnego, chyba że podatnik uznał, iż wynajmowane składniki majątku są związane z działalnością gospodarczą. Artykuł naszego eksperta, Aleksandra Dyla, Associate w Zespole Planowania Podatkowego dla Rzeczpospolitej.

„Zgodnie z treścią ustnego uzasadnienia do tego orzeczenia, przychody z najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy oraz innych umów o podobnym charakterze są zaliczane bez ograniczeń do źródła przychodów często nazywanego najmem prywatnym, chyba że są generowane ze składnika majątkowego osoby fizycznej, który został przez nią wprowadzony do majątku związanego z wykonywaniem działalności gospodarczej, wskazał Aleksander Dyl, Associate w Kancelarii Ożóg Tomczykowski.”

Artykuł znajduje się pod linkiem: rp.pl