Ustawodawca intensyfikuje prace nad przepisami o polskiej fundacji rodzinnej. Fundacja taka będzie głównym narzędziem sukcesji dla średniego i dużego biznesu, zaś ustawa najprawdopodobniej weszłaby w życie na początku 2022 r. Paweł Tomczykowski, Partner Zarządzający w Kancelarii Ożóg Tomczykowski oraz ekspert BCC komentuje propozycje dotyczące modelu opodatkowania fundacji rodzinnej.

„Samo wniesienie aktywów funduszu właścicielskiego do fundacji rodzinnej byłoby neutralne podatkowo – mówi w rozmowie z MarketNews24 Paweł Tomczykowski, Partner Zarządzający w Kancelarii Ożóg Tomczykowski. – Natomiast fundacja korzystałaby ze zwolnienia w podatku dochodowym od osób prawnych, a zwolnienie dotyczyłoby przede wszystkim otrzymywanych dywidend i także przychodów otrzymywanych z tytułu zbycia udziałów czy akcji.”

Do pobrania

Skontaktuj się z nami

Paweł Tomczykowski

Partner Zarządzający I Prezes Zarządu

Partner Zarządzający, Prezes Zarządu

E: p.tomczykowski@tomczykowscy.pl

T: 22 480 81 00, 601 917 630