Wstępne założenia opodatkowania dotyczące polskiej fundacji rodzinnej – komentarz eksperta

13.10.2020

Media

Ustawodawca intensyfikuje prace nad przepisami o polskiej fundacji rodzinnej. Fundacja taka będzie głównym narzędziem sukcesji dla średniego i dużego biznesu, zaś ustawa najprawdopodobniej weszłaby w życie na początku 2022 r. Paweł Tomczykowski, Partner Zarządzający w Kancelarii Ożóg Tomczykowski oraz ekspert BCC komentuje propozycje dotyczące modelu opodatkowania fundacji rodzinnej.

„Samo wniesienie aktywów funduszu właścicielskiego do fundacji rodzinnej byłoby neutralne podatkowo – mówi w rozmowie z MarketNews24 Paweł Tomczykowski, Partner Zarządzający w Kancelarii Ożóg Tomczykowski. – Natomiast fundacja korzystałaby ze zwolnienia w podatku dochodowym od osób prawnych, a zwolnienie dotyczyłoby przede wszystkim otrzymywanych dywidend i także przychodów otrzymywanych z tytułu zbycia udziałów czy akcji.”

20.12.2023

Artykuł dla Rzeczpospolitej. Fundacja rodzinna: Małżeństwo to nie rodzina

Czytaj

19.12.2023

Artykuł dla Business Insider Polska: Siedem grzechów głównych przy tworzeniu fundacji rodzinnej

Czytaj

19.12.2023

Artykuł dla Forbes: Fundacja rodzinna a inwestycje nieruchomościowe

Czytaj

15.12.2023

Artykuł dla Rzeczpospolitej: Fundacja rodzinna – termin na zgłoszenie beneficjentów rzeczywistych

Czytaj