Z przyjemnością informujemy, że Wojciech Wyrozębski, Senior Associate w Zespole Zarządzania Zgodnością w Kancelarii Ożóg Tomczykowski, będzie brać udział w pracach Grupy Roboczej ds. Ochrony Danych Osobowych, utworzonej przez Ministra Cyfryzacji. Wojciech dołączył do grupy z ramienia Inicjatywy Firm Rodzinnych.

Celem Grupy Roboczej ds. Ochrony Danych Osobowych ma być opracowanie dobrych praktyk i rekomendacji w zakresie interpretacji i stosowania przepisów RODO. W Grupie znajdują się członkowie Rady Ministrów, przedstawiciele administracji publicznej, biznesu, izb i organizacji branżowych, środowisk naukowych oraz NGO’sów. Grupa liczy kilkadziesiąt osób.

Wojciech Wyrozębski swoje doświadczenie zawodowe zdobywał pracując od 2001 roku jako prawnik wewnętrzny i compliance oficer dla takich międzynarodowych korporacjach jak Alcatel-Lucent (obecnie Nokia), Motorola, Philips oraz Cargill – jednej z największych na świecie firm oferujących usługi i produkty spożywcze, rolne, finansowe i przemysłowe – gdzie pracował w latach 2010-2017.

W trakcie swojej kariery zawodowej zajmował się całościową obsługą prawną i korporacyjną podmiotów, dla których pracował, a także wsparciem prawnym i koordynacją realizowanych przez nie globalnych i lokalnych transakcji M&A, a także negocjacjami dużych umów handlowych, prawem ochrony konkurencji, compliance i etyki biznesu. Od ponad 10 lat zajmuje się także ochroną danych osobowych.

Skontaktuj się z nami