Więcej czasu na dokumentację cen transferowych

16.03.2018

Media

15 marca br. weszło w życie rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 14 marca 2018 r. w sprawie przedłużenia terminów wykonania niektórych obowiązków z zakresu dokumentacji podatkowej (Dz. U. poz. 555, dalej jako: „rozporządzenie”).

Ministerstwo Finansów chcąc usprawnić wypełnienie obowiązków związanych z przedłużeniem terminów, opublikowało dodatkowe objaśnienia.

W zakresie sporządzenia dokumentacji podatkowej:

  • podatnik zobowiązany do sporządzenia dokumentacji podatkowej za rok podatkowy, niezależnie od tego czy skorzysta z wydłużonego terminu na mocy rozporządzenia, w składanym zeznaniu podatkowym zaznacza kwadrat „tak” (poz. 24 w CIT-8(25); poz. 26 w CIT-8A(12) i CIT-8B(11)) lub zaznacza właściwy kwadrat „x” (poz. 38 lub 38a w PIT36(25); poz. 10 w PIT-36L(14));
  • analogicznie postępują podatnicy obowiązani do sporządzenia elementów dokumentacji podatkowej tj. Master file, analiz porównawczych (poz. 25 i 26 w CIT-8(25); poz. 27 i 28 w CIT-8A(12) i CIT-8B(11)).

W zakresie obowiązku złożenia oświadczenia o sporządzeniu dokumentacji podatkowej:

  • podatnicy zobowiązani do złożenia oświadczenia o sporządzeniu dokumentacji podatkowej i jednocześnie korzystający z przedłużonego terminu wynikającego z rozporządzenia nie załączają do składanego zeznania oświadczenia (dotyczy podatników CIT i PIT) i dodatkowo w przypadku podatników CIT w składanym zeznaniu podatkowym zaznaczają kwadrat „nie” (poz. 34 w CIT-8(25); poz. 24 w CIT-8A(12) i CIT-8B(11));
  • jeśli podatnik zdecyduje się na złożenie oświadczenia w momencie składania zeznania podatkowego, wówczas przesyła to oświadczenie do właściwego urzędu skarbowego, a w przypadku podatników CIT dodatkowo w składanym zeznaniu zaznacza kwadrat „tak” (poz. 34 w CIT-8(25); poz. 24 w CIT-8A(12) i CIT-8B(11));
  • złożenie oświadczenia o sporządzeniu dokumentacji podatkowej w wydłużonym terminie przewidzianym w rozporządzeniu nie będzie powodowało konieczności złożenia korekty zeznania podatkowego;
  • dodatkowo Ministerstwo zamieściło wzór oświadczenia o sporządzeniu dokumentacji podatkowej.

W zakresie obowiązku złożenia uproszczonego sprawozdania CIT/TP i PIT/TP:

  • podatnicy zobowiązani do dołączenia do zeznania podatkowego uproszczonego sprawozdania CIT/TP lub PIT/TP i jednocześnie chcący skorzystać z przedłużonego terminu wynikającego z rozporządzenia, w składanym zeznaniu podatkowym zostawiają niewypełnioną rubrykę dotyczącą CIT/TP lub PIT/TP (poz. 33 w CIT-8(25); poz. 23 w CIT-8A(12) i CIT-8B(11); poz. 341 w PIT36 (25); poz. 106 w PIT-36L(14));
  • prowadzone są prace nad umożliwieniem podatnikom składania CIT/TP lub PIT/TP w systemie e-Deklaracje odrębnie od zeznania podatkowego po terminie złożenia zeznania podatkowego (tj. w wydłużonym terminie przewidzianym w rozporządzeniu); Ministerstwo Finansów planuje zmienić treść rozporządzeń określających wzór CIT/TP i PIT/TP (termin realizacji – do końca maja br.), co spowoduje, że złożenie CIT/TP lub PIT/TP w wydłużonym terminie przewidzianym w rozporządzeniu nie będzie powodowało konieczności złożenia korekty zeznania podatkowego. Trwają prace nad wydaniem praktycznego poradnika, w którym zostaną zgromadzone najczęściej pojawiające się pytania podatników w zakresie wypleniania CIT/TP i PIT/TP wraz z odpowiedziami.

W pozostałych kwestiach:

  • 7-dniowy termin na przedłożenie dokumentacji podatkowej na żądanie organów podatkowych, odnosi się tylko do dokumentacji podatkowej, co do której upłynął termin na jej sporządzenie; tym samym, organ podatkowy nie ma prawa zażądać przedłożenia dokumentacji podatkowej w 7-dniowym terminie, jeśli dla podatnika nie upłynął jeszcze termin na jej sporządzenie;
  • wydłużenie terminów w zakresie cen transferowych na mocy rozporządzenia nie ma wpływu na zakres obowiązku sporządzenia i przekazania informacji o umowach zawartych z nierezydentami (ORD-U); podmioty obowiązane do sporządzenia CIT/TP lub PIT/TP – niezależnie od tego czy złożą je w terminie ustawowym czy w wydłużonym terminie – nie będą co do zasady obowiązane do sporządzania i przekazania ORD-U. Wyjątkiem są podmioty realizujące transakcje z podmiotami z rajów 3 podatkowych, które pozostają objęte obowiązkiem składania ORD-U (art. 82 § 1a zdanie drugie Ordynacji podatkowej).

Pełna treść komunikatu dostępna jest na stronie Ministerstwa Finansów.

20.12.2023

Artykuł dla Rzeczpospolitej. Fundacja rodzinna: Małżeństwo to nie rodzina

Czytaj

19.12.2023

Artykuł dla Business Insider Polska: Siedem grzechów głównych przy tworzeniu fundacji rodzinnej

Czytaj

19.12.2023

Artykuł dla Forbes: Fundacja rodzinna a inwestycje nieruchomościowe

Czytaj

15.12.2023

Artykuł dla Rzeczpospolitej: Fundacja rodzinna – termin na zgłoszenie beneficjentów rzeczywistych

Czytaj