Nowe przepisy miały sprzyjać spadkobiercom. A ich efektem jest to, że fiskus żąda sporządzenia spisu z natury i opodatkowania niesprzedanych towarów.

To skutek zmian w VAT wprowadzonych ustawą z 5 lipca 2018 r. o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej. Wcześniej z interpretacji fiskusa jasno wynikało, że spadkobiercy nie mają obowiązku remanentu. Teraz jest inaczej. Zdaniem ekspertów znowelizowany przepis i jego wykładnia są niezgodne z zasadą neutralności VAT. Prowadzą do paradoksalnego wniosku: najlepiej nie korzystać z nowych przepisów. Takie postępowanie spadkobierców jest możliwe, bo często nie mają oni świadomości ich istnienia.

W dzisiejszym wydaniu Dziennika Gazety Prawnej pojawił się komentarz Dr. Jacka Matarewicza w jakich sytuacjach nie powstaje obowiązek ani sporządzenia spisu z natury, ani korekty podatku naliczonego i w konsekwencji zapłaty VAT.

Skontaktuj się z nami

dr Jacek Matarewicz

Partner I Praktyka VAT, Akcyzy, Cła i Postępowań Podatkowych

Lider Praktyki VAT, Akcyzy, Cła i Postępowań Podatkowych

E: j.matarewicz@tomczykowscy.pl

T: 22 480 81 00, 661 975 552