Ustawa o wspieraniu nowych inwestycji opublikowana w Dzienniku Ustaw

19.06.2018

Media

15 czerwca br. została opublikowana w Dzienniku Ustaw RP Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o wspieraniu nowych inwestycji. Tym samym, wprowadzony został nowy instrument wsparcia innowacyjności polskich przedsiębiorstw, którego efektem będzie zwolnienie z podatku dochodowego dochodu realizowanego z inwestycji określonej w specjalnej decyzji o wsparciu, wydanej przez ministra właściwego do spraw gospodarki.

Ustawa wchodzi w życie 29 czerwca 2018 r.

Najważniejsze założenia ustawy:

  • objęcie nowymi regulacjami całego terytorium Polski – brak ograniczeń terytorialnych, stosowanych w przypadku specjalnych stref ekonomicznych,
  • wprowadzenie zwolnień podatkowych dla przedsiębiorców, którzy planują dokonanie na terenie kraju nowych inwestycji, spełniających kryteria ilościowe oraz jakościowe, obejmujących założenie nowego przedsiębiorstwa, zwiększenie zdolności produkcyjnej istniejącego przedsiębiorstwa, czy wprowadzenie zasadniczych zmian w procesie produkcji,
  • wydawanie decyzji o wsparciu, uprawniających do skorzystania ze zwolnienia podatkowego na czas oznaczony, nie krótszy niż 10 lat i nie dłuższy niż 15 lat.

Co oznacza wprowadzenie nowego instrumentu dla przedsiębiorców?

Nowe przepisy mogą być – obok rozszerzanych preferencji podatkowych związanych z ulgą B+R oraz zapowiadanego „Innovation Box” – kolejnym impulsem dla polskich przedsiębiorców do podejmowania działań inwestycyjnych. W szczególności, nowe regulacje mogą być szansą dla sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, dla których przewidziane są łagodniejsze kryteria otrzymania decyzji o wsparciu.

Co ze specjalnymi strefami ekonomicznymi?

Od 15 czerwca 2019 r. Minister właściwy do spraw gospodarki będzie mógł cofać i zmieniać zezwolenia wydane na podstawie Ustawy z dnia 20 października 1994 roku o specjalnych strefach ekonomicznych. Nie będzie mógł natomiast udzielać nowych zezwoleń. Zezwolenia już wydane  zachowują swoją ważność, a dochody uzyskane z działalności gospodarczej prowadzonej na terenie strefy w ramach zezwolenia są zwolnione od podatku dochodowego na dotychczasowych zasadach.  

Klauzula obejścia prawa podatkowego

Warto zauważyć, że ustawa o wspieraniu nowych inwestycji przewiduje wprowadzenie do ustaw podatkowych kolejnej tzw. „małej” klauzuli obejścia prawa podatkowego w odniesieniu do stosowania preferencji związanych z działalnością w specjalnej strefie ekonomicznej. Już w trakcie prac nad projektem, rozwiązanie to było krytykowane przez ekspertów. Wskazywali oni, że klauzula może odstraszyć inwestorów. Pomimo tego, postanowiono nie wprowadzać zmian do ustawy w tym zakresie. 

Jeżeli są Państwo zainteresowani uzyskaniem oszczędności podatkowych wynikających z nowego instrumentu, chętnie pomożemy Państwu  w zweryfikowaniu możliwości jego skorzystania, oszacowaniu potencjalnych korzyści podatkowych, a także w złożeniu wniosku o wsparcie.

Pierwsze wnioski będzie można składać już w lipcu 2018 r.. Dokładny termin będzie znany po ogłoszeniu aktów wykonawczych. 

20.12.2023

Artykuł dla Rzeczpospolitej. Fundacja rodzinna: Małżeństwo to nie rodzina

Czytaj

19.12.2023

Artykuł dla Business Insider Polska: Siedem grzechów głównych przy tworzeniu fundacji rodzinnej

Czytaj

19.12.2023

Artykuł dla Forbes: Fundacja rodzinna a inwestycje nieruchomościowe

Czytaj

15.12.2023

Artykuł dla Rzeczpospolitej: Fundacja rodzinna – termin na zgłoszenie beneficjentów rzeczywistych

Czytaj