20 maja 2021 Sejm RP przyjął nową ustawę deweloperską (zwaną dalej „Ustawa Deweloperska”), której celem jest przede wszystkim zwiększenie ochrony praw nabywców mieszkań na rynku pierwotnym, ponieważ dotychczasowa ochrona nie była wystarczająca. Artykuł naszego eksperta, Moniki Wystrychowskiej-Zawiślak, Senior Associate w Kancelarii Ożóg Tomczykowski dla portalu Muratorplus.pl.

„Wprowadzone zmiany ocenić należy jako rewolucyjne. Będą one miały istotny wpływ na obrót nieruchomości na rynku pierwotnym. Będą też wyzwaniem dla deweloperów, którzy będą musieli zmierzyć się z roszczeniami podnoszonymi w tym zakresie przez nabywców. Kwestią problematyczną, która może powodować wątpliwości interpretacyjne oraz spory w przyszłości, wydaje się brak jednoznacznej definicji legalnej wady istotnej, od której uzależniony jest katalog uprawnień nabywcy. Ciężar tej opinii spoczywać będzie na biegłym, przy czym brak jest czytelnych wytycznych w oparciu o które biegli Ci będą mieli przedmiotowe opinie wydawać, twierdzi Monika Wystrychowska-Zawiślak.”

Artykuł znajduje się pod linkiem muratorplus.pl