Dopuszczalność unieważnienia decyzji o pozwoleniu na budowę, z uwagi na jej wydanie z rażącym naruszeniem prawa, jednak po upływie wielu lat od jej wydania, od długiego czasu wydaje się być kontrowersyjna.

Jaka jest obecnie granica czasu stwierdzenia nieważności pozwolenia na budowę? Artykuł naszego eksperta, Moniki Wystrychowskiej-Zawiślak, Senior Associate w Kancelarii Ożóg Tomczykowski na łamach portalu Murator Plus.

„Przeciwko dopuszczalności stwierdzenia nieważności pozwolenia na budowę w powyższych okolicznościach przywołuje się przede wszystkim zasadę pewności prawa, trwałości decyzji administracyjnej oraz zasadę zaufania do państwa i tworzonego przez nie prawa, twierdzi nasz ekspert.”

Artykuł mozna przeczytać pod linkiem muratorplus.pl.