26 macra 2018 r., w dzienniku Rzeczpospolita oraz na portalu rp.pl, opublikowany został artykuł Bartosza Mroczkowskiego, daradcy podatkowego w Kancelarii Ożóg Tomczykowski, pt. „Umowy B2B możliwe do rozliczenia w uldze B+R”.

„Wydatki poniesione w ubiegłym roku na ekspertyzy, opinie, usługi doradcze i usługi równorzędne, które zostały nabyte również od podmiotu innego niż jednostka naukowa, mogą zostać rozliczone zeznaniu rocznym w ramach ulgi na badania i rozwój.

Takie stanowisko wynika z niemal jednolitej linii orzeczniczej sądów administracyjnych. Jest to bardzo korzystna informacja, szczególnie dla podatników, którzy nie rozliczyli jeszcze podatku za 2017 r.. Również ci, którzy się pośpieszyli z rozliczeniem rocznym, mogą skorzystać z prezentowanego wyżej podejścia składając wniosek o nadpłatę…”

Zapraszamy do zapoznania się z całym artykułem na portalu rp.pl.

Skontaktuj się z nami