W nawiązaniu do danych Ministerstwa Finansów w rozliczeniu za 2019 r. z ulgi IP Box skorzystało 1601 podatników PIT oraz 49 podatników CIT. Kwota zapłaconego przez nich „IP podatku” wyniosła 44 mln zł. Artykuł Michała Czajkowskiego, Associate w Kancelarii Ożóg Tomczykowski dla pisma Rachunkowość.

„Począwszy od 2019 r. kwalifikowane dochody z tzw. kwalifikowanych praw własności intelektualnej podlegają opodatkowaniu CIT oraz PIT przy zastosowaniu obniżonej 5% stawki (tzw. ulga IP Box). Przepisy dotyczące ulgi, pomimo obszernych objaśnień MF, wciąż pozostawiają sporo wątpliwości. Budzi to obawy u przedsiębiorców, którzy mogliby korzystać z tej preferencji.”

Zapraszamy do lektury artykułu na portalu rachunkowość.com.pl. 

Skontaktuj się z nami