PIT należało złożyć do 30 kwietnia 2021 roku, zaś termin na złożenie CIT został przesunięty na 30 czerwca 2021 roku. Nie zmienia to faktu, że nawet po złożeniu deklaracji można złożyć jej korektę. Nadal jest czas na rozliczenie ulg podatkowych, w tym tzw. ulgi IP Box. Artykuł naszego eksperta, Heleny Bogdanowskiej, Senior Associate w Kancelarii Ożóg Tomczykowski na portalu prawo.pl.

„Konieczne jest więc wskazanie przez podatnika przychodów osiąganych z danego kwalifikowanego IP oraz alokowanie do tych przychodów funkcjonalnie związanych z nimi kosztów, które w sposób bezpośredni i pośredni przyczyniły się do powstania tego przychodu, komentuje nasz ekspert.”

Cały artykuł dostępny jest pod linkiem prawo.pl