Ulga B+R i IP Box – instrumenty zwiększenia płynności finansowej w czasach kryzysu

03.04.2020

Media

Na mocy ustawy wprowadzającej tzw. Tarczę Antykryzysową do 31 maja 2020 r. został przedłużony termin na złożenie deklaracji CIT-8 oraz wpłatę podatku przez podatników CIT.

Oznacza to, że przedsiębiorcy mają dwa dodatkowe miesiące na poszukiwanie źródeł oszczędności m.in. w dostępnych ulgach podatkowych, których skutkiem będzie obniżenie wysokości podatku do zapłaty.

Pod pewnymi warunkami, przedsiębiorcy jeszcze w rozliczeniu za 2019 r. mogą skorzystać z:

1. Ulgi B+R uprawniającej do pomniejszenia podstawy opodatkowania o część wydatków poniesionych na działalność badawczo-rozwojową, które zostały już raz rozliczone w  kosztach podatkowych.

2. IP Box pozwalającego na zastosowanie preferencyjnej 5% stawki podatkowej (zamiast standardowej 19%) do dochodów osiąganych z praw własności intelektualnej będących  efektem prowadzonych prac badawczo-rozwojowych. 

Powyższe ulgi rozlicza się w zeznaniu rocznym, dlatego ważne jest, aby wykorzystać odroczenie terminu na złożenie zeznania podatkowego na analizę czy prowadzona działalność w 2019 r. lub w latach poprzednich (ulgę B+R można rozliczyć wstecznie i w rezultacie wstąpić o zwrot podatku) pozwala na skorzystanie z powyższych preferencji i tym samym wygenerowanie dodatkowych, wymiernych oszczędności podatkowych.

Z uwagi na fakt, że co do zasady prace badawczo-rozwojowe wymagają innowacyjnego charakteru wyłącznie w odniesieniu do przedsiębiorstwa który je prowadzi, praktycznie u każdego przedsiębiorcy zajmującego produkcją lub wytwarzaniem konkretnych dóbr (np. oprogramowania) tego typu prace występują.

Dodatkowo ustawa wprowadzająca tzw. Tarczę Antykryzysową umożliwia skorzystanie z ulgi B+R oraz IP Box już w zaliczkach na podatek dochodowy za 2020 r. Uprawienie to przysługuje podatnikom, których prace badawczo-rozwojowe związane są z produkcją artykułów / praw własności intelektualnych wykorzystywanych  do przeciwdziałania COVID-19.

20.12.2023

Artykuł dla Rzeczpospolitej. Fundacja rodzinna: Małżeństwo to nie rodzina

Czytaj

19.12.2023

Artykuł dla Business Insider Polska: Siedem grzechów głównych przy tworzeniu fundacji rodzinnej

Czytaj

19.12.2023

Artykuł dla Forbes: Fundacja rodzinna a inwestycje nieruchomościowe

Czytaj

15.12.2023

Artykuł dla Rzeczpospolitej: Fundacja rodzinna – termin na zgłoszenie beneficjentów rzeczywistych

Czytaj