Rada Warszawy 13.12.2018 r. podjęła uchwałę o obniżeniu bonifikaty przy przekształceniu użytkowania wieczystego we własność gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe z 98 % do 60 %. Szacuje się, że Warszawa może dzięki temu zaoszczędzić od 1,7 do 3,5 mld zł.

Powyższa uchwała o obniżeniu bonifikaty nie weszła jednak w życie – o tym, czy i kiedy uchwała  wejdzie w życie zadecyduje Wojewoda Mazowiecki. Prezydent Warszawy musi teraz przekazać uchwałę do Wojewody, który następnie ma 30 dni na analizę jej zgodności z prawem (czyli co najmniej do połowy stycznia). Wątpliwości, co do zgodności uchwały z prawem, które należy zbadać jest wiele, w tym w szczególności wątpliwości co do jej zgodności z zasadą demokratycznego państwa prawa. Wojewoda jako organ nadzoru, nie powinien spieszyć się z opublikowaniem tej uchwały w Dz. U. Woj. Maz. Nieopublikowanie jej będzie jednak oznaczało, że uchwała nie wejdzie w życie.

Jeżeli Uchwała obniżająca bonifikatę do 60 % nie wejdzie w życie 1 stycznia 2019 r., w jej miejsce wejdzie w życie uchwała poprzednia – przewidująca 98 % bonifikatę. W takim wypadku, po 1 stycznia, a do czasu ewentualnego wejścia w życie uchwały obniżającej bonifikatę, rekomendujemy podmiotom uprawnionym do tej bonifikaty – osobom fizycznym będącym właścicielami lokali mieszkalnych lub budynków mieszkalnych jednorodzinnych oraz spółdzielniom mieszkaniowym – złożenie we właściwym urzędzie pisemnego zgłoszenia zamiaru jednorazowego wniesienia opłaty z tytułu przekształcenia z powołaniem się na 98 % bonifikatę, przewidzianą w uchwale obowiązującej w dniu złożenia takiego pisma.

W przypadku jednak, gdy uchwała obniżająca bonifikatę, wejdzie w życie przed 1 stycznia 2019 r., mając na względzie wątpliwości co do zgodności jej z prawem, w tym w szczególności zasadami demokratycznego państwa prawnego, otwarta pozostaje droga do zaskarżenia uchwały do sądu administracyjnego.

Z doniesień medialnych wynika, że Prezydent Warszawy chce się wycofać z uchwały obniżającej bonifikatę. Poinformował on, że zwróci się do przewodniczącej Rady Warszawy o zwołanie 19 grudnia br. sesji, na której radni mieliby głosować nad uchwałą o przywróceniu 98% bonifikaty. Sprawa jest zatem bardzo dynamiczna i należy śledzić jej przebieg.

Skontaktuj się z nami

Monika Wystrychowska-Zawiślak

Senior Associate

SENIOR ASSOCIATE

E: m.wystrychowska-zawislak@tomczykowscy.pl

T: +48 22 480 81 00