„Najwięcej kontrowersji wywołało zbyt rygorystyczne podejście do nowego prawa. Po ponad dwóch miesiącach obowiązywania RODO, nadal wiele osób błędnie rozumie znaczenie tego rozporządzenia. Powoduje to, że pojawiają się absurdalne decyzje.

Od 25 maja obowiązuje unijne Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych, które w znaczący sposób wpływa na obowiązki w zakresie ochrony danych osobowych. Zakłada ono m.in.: dokonywanie przez administratorów oceny ryzyka dla poszczególnych procesów przetwarzania, konieczność zgłaszania naruszeń w ciągu 72 godzin od momentu ich wykrycia, konieczność wypełniania obowiązku informacyjnego w odniesieniu do osób, których dane przetwarza administrator, czy tworzenia w firmach dokumentów jak np. rejestr czynności przetwarzania…”

Zapraszamy do zapoznania się z całą wypowiedźą Joanny Stolarek, Lidera Praktyki Zarządzania Zgodnością w Kancelarii Ożóg Tomczykowski.

Skontaktuj się z nami