NSA rozstrzygnie, jaki podatek VAT będzie obowiązywał przy cesji uprawnień z umowy deweloperskiej

Planowana uchwała powinna zakończyć spory w zakresie opodatkowania stawką 8% bądź 23% cesji praw i obowiązków, wynikających z umowy deweloperskiej, czyli popularnej ostatnimi czasy „odsprzedaży mieszkań cesją”. W zakresie opodatkowania VAT takich transakcji między interpretacjami organów skarbowych a wyrokami sądów administracyjnych istnieją znaczne rozbieżności.

Organy skarbowe uznają, że przeniesienie praw i obowiązków wynikających z umowy deweloperskiej na rzecz innego podmiotu będzie świadczeniem, za które cedent (zbywający prawa) otrzyma ustalone przez strony wynagrodzenie. Ich zdaniem świadczone usługi nie mieszczą się w zakresie czynności wymienionych w art. 41 ust. 12 ustawy o VAT, tj. nie jest to czynność związana z dostawą lokalu mieszkalnego i nie można zastosować do niej 8% stawki VAT. Zdaniem organów skarbowych cesja podlega 23% stawce VAT, jako usługa, co wyraża bardziej restrykcyjne podejście do opodatkowania cesji.

Sądy administracyjne w niektórych orzeczeniach podkreślają natomiast, że transakcje zbycia praw i obowiązków z umowy deweloperskiej należy na gruncie przepisów ustawy o VAT traktować tak samo jak dostawę nieruchomości, której te umowy dotyczą, co oznacza, że będą one opodatkowane na takich samych zasadach, jak finalna dostawa nieruchomości objęta tą umową. Dla przenoszących prawa do nieruchomości oznacza to opodatkowanie według korzystniejszej 8% stawki VAT. Zdaniem sądów umowa deweloperska oraz cesja uprawnień z tej umowy zmierzają do tożsamego celu ekonomicznego, jakim jest dostawa lokalu mieszkalnego.

Uchwała będzie miała istotne znaczenie dla całego rynku nieruchomości, a zwłaszcza dla przedsiębiorców zajmujących się handlem mieszkaniami.

20.12.2023

Artykuł dla Rzeczpospolitej. Fundacja rodzinna: Małżeństwo to nie rodzina

Czytaj

19.12.2023

Artykuł dla Business Insider Polska: Siedem grzechów głównych przy tworzeniu fundacji rodzinnej

Czytaj

19.12.2023

Artykuł dla Forbes: Fundacja rodzinna a inwestycje nieruchomościowe

Czytaj

15.12.2023

Artykuł dla Rzeczpospolitej: Fundacja rodzinna – termin na zgłoszenie beneficjentów rzeczywistych

Czytaj