Dr Agata Miętek w rozmowie z MarketNews24.pl skomentowała najnowsze zmiany w prawie pracy, wprowadzone przez Tarczę Antykryzysową 4.0. Najważniejsza z nich dotyczy jednostronnego udzielania urlopu wypoczynkowego.

„Jednostronne udzielenie urlopu wypoczynkowego przez pracodawcę oznacza (ustawa z 19 czerwca 2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem COVID-19, która weszła w życie 24 czerwca 2020 r.), że w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii pracodawca może udzielić pracownikowi, w terminie przez siebie wskazanym i bez uzyskania zgody pracownika, urlopu wypoczynkowego niewykorzystanego przez pracownika w poprzednich latach kalendarzowych, w wymiarze do 30 dni urlopu.”

Zapraszamy do obejrzenia całej rozmowy.

Skontaktuj się z nami