Czym różni się sygnalista od donosiciela? Donosiciel ma podejście bardzo egoistyczne, działa we własnym interesie, w celu uzyskania osobistych korzyści. Sygnalista z kolei w dobrej wierze zgłasza informacje o podejrzeniu działań nielegalnych lub nieetycznych, kierując się dobrem swojego miejsca pracy, troską o interes organizacji czy też publiczny. O aspektach prawnych i etycznych zjawiska sygnalisty w firmie w artykule dla portalu prawo.pl pisze nasz ekspert, Marta Kozak-Maśnicka, Acting Associate w Zespole Prawa Pracy Kancelarii Ożóg Tomczykowski.

„Głównym czynnikiem zniechęcającym Polaków do zgłaszania nieprawidłowości jest obawa przed uznaniem za donosiciela i ostracyzmem otoczenia. Dodatkowo istnieje przekonanie, że takie zgłoszenie i tak nie zostałoby rozpatrzone, winny nie zostałby ukarany, a zgłaszający miałby z tego tytułu same problemy, wyjaśnia Marta Kozak-Maśnicka.”

Cały artykuł dostepny jest na portalu prawo.pl