Polska w 2021 roku powinna wdrożyć przepisy zobowiązące podmioty sektora prywatnego i publicznego do ustanowienia wewnętrznych procedur zgłaszania nieprawidłowości. Komentarz naszego eksperta, Marty Kozak-Maśnickiej z Praktyki Prawa Pracy Kancelarii Ożóg Tomczykowski dla portalu prawo.pl.

„W organizacjach, które wprowadziły możliwość zgłaszania nieprawidłowości i ochronę sygnalistów skuteczność zapobiegania i minimalizowania ryzyk związanych z oszustwami i korupcją okazuje się być wyższa niż w organizacjach, które takich mechanizmów nie posiadają. Stąd też warto potraktować wdrożenie systemu raportowania nadużyć jako przedsięwzięcie mające usprawnić organizację.” – uważa Marta Kozak-Maśnicka.

Artykuł znajduje się pod linkiem prawo.pl