Organizacje pożytku publicznego, przeciwne nazwie fundacja rodzinna mają sprzymierzeńca w Ministerstwie Sprawiedliwości, które zaproponowało nazwę „fundusz rodzinny” dla nowego rozwiązania. Komentarz Pawła Tomczykowskiego, Partnera Zarządzającego Kancelarią Ożóg Tomczykowski dla Dziennika Gazety Prawnej.

Biznes jest jednak przeciwny nazwie proponowanej przez MS. W ocenie Pawła Tomczykowskiego alternatywne nazwy, takie jak „fundusz” nie oddają charakteru i celu, dla jakiego ma być powoływana fundacja rodzinna.

– Pojęcie funduszu bezpośrednio powiązane jest ze środkami pieniężnymi i dotyczy rynku finansowego. Jest ono zbyt wąskie dla określenia instytucji, która ma być narzędziem do efektywnej sukcesji firm rodzinnych. Inne są też cele funduszy – głównym celem powołania fundacji rodzinnej jest ochrona przedsiębiorstwa przed niekontrolowanym podziałem i zapewnienie trwałości firmy. Fundusze natomiast, z założenia obracają posiadanymi aktywami, a więc wykonują przeciwstawną działalność. – komentuje Paweł Tomczykowski.

Cały artykuł można przeczytać w wydaniu Dziennika Gazety Prawnej z dnia 26 kwietnia 2021 r. lub na gazetaprawna.pl.