W najbliższych miesiącach wspólnicy spółek komandytowo-akcyjnych powinni zdecydować o ich dalszych losach. Spółka komandytowo-akcyjna (s.k.-a.) była do końca 2012 r. bardzo popularnym sposobem na legalne unikanie podatku dochodowego. Pozwalała bowiem m.in. na odraczanie terminu płatności podatku dochodowego do czasu wypłaty dywidendy.

Kolejny obowiązek przybędzie 30 czerwca 2020 r., gdy s.k.-a. będą musiały zawrzeć umowy o prowadzenie rejestru akcjonariuszy (np. z bankiem lub domem maklerskim) albo umowy o rejestrację akcji w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych.

W dzisiejszym wydaniu dziennika Rzeczpospolita, Paweł Szumowski przypomina o działaniach, które powinny zostać podjęte przez spółki w związku z nowymi regulacjami.

Skontaktuj się z nami