Obowiązek złożenia informacji przez spółki nieruchomościowe i ich wspólników – wydawałoby się, że to zwykły obowiązek sprawozdawczy, natomiast w ostatnim czasie nie było informacji podatkowej, która wzbudziłaby w podatnikach więcej kontrowersji.

Wątpliwości w związku z tą informacją dotyczą tego:
▶️kto powinien ją złożyć,
▶️jak należy ją złożyć,
▶️co powinno się w niej znaleźć oraz
▶️jaka jest różnica pomiędzy informacją N1, a N2.

❗️Największe wyzwanie wydaje się dotyczyć podmiotów zagranicznych, które muszą mieć polski NIP lub PESEL, ważny polski podpis elektroniczny oraz wysłać informację w języku polskim przez bramkę udostępnioną w języku polskim.

Na co należy zwrócić uwagę w przypadku wypełniania tych informacji? ➡️Więcej o tym w artykule Wojciech Niedźwiedzki dla Retail Journal.

Spółka nieruchomościowa – czy aby na pewno wiemy, kto i co musi raportować?