Spółka komandytowa jako podatnik CIT – zarys proponowanych przepisów.

19.09.2020

Media

16 września 2020 r., Ministerstwo Finansów na stronach Rządowego Centrum Legislacji opublikowało projekt zmieniający zasady opodatkowania podatkiem CIT. Projekt zakłada objęcie spółek komandytowych oraz wybranych spółek jawnych opodatkowaniem CIT. Co do zasady, nowe przepisy mają wejść w życie w ramach dużej nowelizacji CIT tj. od 1 stycznia 2021 r.

Spółka komandytowa jako podatnik CIT – zarys proponowanych przepisów

 • Spółki komandytowe będą podlegały opodatkowaniu podatkiem CIT.
 • Spółki jawne nie będą podatnikami CIT, jeżeli jej wspólnikami będą wyłącznie osoby fizyczne.
  Staną się nim, jeżeli przynajmniej jeden wspólnik nie będzie osobą fizyczną oraz spółka taka nie złoży przed rozpoczęciem roku obrotowego informacji o wspólnikach posiadających bezpośrednio
  lub pośrednio prawa do udziału w zysku tej spółki, lub aktualizacji takiej informacji w terminie 14 dni.
 • Wprowadzone zostało zwolnienia do 50% uzyskanych przez komandytariusza przychodów z tytułu udziału w zyskach w spółce komandytowej (odrębnie z tytułu udziału w zyskach w każdej takiej spółce), jednak nie więcej niż 60.000 zł w danym roku podatkowym.
 • Wobec Komplementariuszy znajdzie zastosowanie zasada, zgodnie z którą, komplementariusz będzie mógł pomniejszyć podatek należny od otrzymanego zysku spółki komandytowej o część podatku zapłaconego wcześniej przez spółkę (w takiej części, w jakiej komplementariusz posiada udziały
  w spółce).
 • Komplementariusz spółki komandytowej, będzie mógł obniżyć przychód o straty nieodliczone przed dniem, w którym spółka komandytowa stała się podatnikiem CIT, w takiej części, w jakiej posiadał on przychody z udziału w spółce komandytowej w ogólnej kwocie jego przychodów powstałych przed dniem 1 stycznia 2020 r.
 • Klauzula przeciwko unikaniu opodatkowania nie będzie miała zastosowania do dotychczasowych wypłat z zysku spółek komandytowych do wspólników do dnia 31 grudnia 2020 r., o ile działalność spółki „nie była sztuczna”.
 • Do dochodów wspólników spółki komandytowej, które zostały uzyskane z udziału w zyskach tej spółki przed dniem, w którym spółka komandytowa stała się podatnikiem podatku CIT, zastosowanie znajdą przepisy obowiązujące przed dniem wejścia w życie nowej regulacji.

17.01.2024

Jak sprzedawcy i restauratorzy  powinni rozliczać nową opłatę od plastiku?

Czytaj

20.12.2023

Artykuł dla Rzeczpospolitej. Fundacja rodzinna: Małżeństwo to nie rodzina

Czytaj

19.12.2023

Artykuł dla Business Insider Polska: Siedem grzechów głównych przy tworzeniu fundacji rodzinnej

Czytaj

19.12.2023

Artykuł dla Forbes: Fundacja rodzinna a inwestycje nieruchomościowe

Czytaj