Zwolnione z opodatkowania, choć tylko do określonego poziomu, zapewnią funkcjonowanie firmy po śmierci jej właściciela. Fundacje rodzinne, bo o nich mowa, już wkrótce zaczną funkcjonować w Polsce. Znamy już założenia podatkowe projektu ustawy. Komentarz Pawła Tomczykowskiego, Partnera Zarządzającego w Kancelarii Ożóg Tomczykowski, Eksperta BCC dla Dziennika Gazety Prawnej.

„Fundacja rodzinna ma być rozwiązaniem głównie dla średniego i dużego biznesu. Ma ona zapewnić trwałość i niepodzielność majątku spółki. Fundator, czyli właściciel firmy rodzinnej, będzie mógł wnieść ją do fundacji – wyjaśnia ideę Paweł Tomczykowski, doradca podatkowy i partner zarządzający Ożóg Tomczykowski, To rozwiązanie z myślą o majętnych osobach, posiadających znaczne aktywa (akcje, obligacje, ruchomości, nieruchomości itp.). Fundacja pomoże im zabezpieczyć majątek np. przed sprzedażą (nieruchomości) po ich śmierci, a także pozwoli zarządzać nim i wypłacać określone środki na zasadach określonych w statucie. – Fundacja może być też zabezpieczeniem m.in. dzieci fundatora przed nimi samymi – tłumaczy Paweł Tomczykowski.”

Zachęcamy do lektury całego artykułu na portalu Gazeta Prawna.

Skontaktuj się z nami

Paweł Tomczykowski

Partner Zarządzający I Prezes Zarządu

Partner Zarządzający, Prezes Zarządu

E: p.tomczykowski@tomczykowscy.pl

T: 22 480 81 00, 601 917 630