Wzorem Włoch, Węgier, Słowacji i innych krajów, które konkurują z naszym krajem, Polski Ład chce przyciągnąć inwestorów specjalnymi umowami podatkowymi z ministrem finansów. Eksperci twierdzą, że to kolejny przywilej dla wybranych. Opinia ekspertów Kancelarii Ożóg Tomczykowski dla Pulsu Biznesu.

„W analizie Polskiego Ładu przygotowanej przez Kancelarię Ożóg Tomczykowski jej prawnicy podkreślają, że ta specjalna umowa ma objąć skutki podatkowe danej inwestycji z uwzględnieniem w szczególności jej oceny pod kątem przepisów o cenach transferowych, klauzuli przeciwko unikaniu opodatkowania czy klasyfikacji wyrobów akcyzowych oraz określenia właściwej stawki VAT dla towaru lub usługi. Wszystkie te kwestie zostaną rozstrzygnięte w porozumieniu. Jego zawarcie wyłączy możliwość określenia przez organ podatkowy w przyszłości zobowiązania podatkowego (lub wysokości straty) w zakresie, w jakim wykazany przez podatnika dochód (bądź strata) będzie ustalony zgodnie z umową z MF.”

Artykuł ukazał się w dzisiejszym wydaniu Pulsu Biznesu pod linkiem.

Raport omawiający wybrane zmiany w Polskim Ładzie przygotowany przez ekspertów naszej Kancelarii znajduje się pod linkiem.