Pomiędzy podmiotami powiązanymi, w szczególności wewnątrz grup kapitałowych, dochodzi do wielu różnych transakcji. Mają one na celu usprawnienie zarządzania strukturą oraz zwiększenie efektywności prowadzonej działalności. Bardzo istotne jest zidentyfikowanie transakcji restrukturyzacyjnych podlegających obowiązkom związanym z cenami transferowymi.

Zapraszamy do lektury tekstu autorstwa Michała Mieszkiełło, Lidera Praktyki Doradztwa Koroporacyjnego

Skontaktuj się z nami