Wniesienie przedsiębiorstwa aportem jest jedną z transakcji na rynku, która częściej od innych wywołuje spory z urzędami skarbowymi. Komentarz Marka Kończaka, Associate w Kancelarii Ożóg Tomczykowski dla portalu prawo.pl.

„Kluczowe zagadnienie stanowi tu określenie skutków zastosowania art. 199a ordynacji podatkowej. Wynika z niego, że organ podatkowy, dokonując ustalenia treści czynności prawnej, uwzględnia zgodny zamiar stron i cel czynności, a nie tylko dosłowne brzmienie oświadczeń woli złożonych przez strony czynności. Z par. 1 wynika z kolei, że jeżeli pod pozorem dokonania czynności prawnej dokonano innej czynności prawnej, skutki podatkowe wywodzi się z tej ukrytej czynności prawne.

Marek Kończak, radca prawny w kancelarii Ożóg Tomczykowski tłumaczy, że przepis ten może mieć zastosowanie (i ma zastosowanie najczęściej), gdy podatnik nieporadnie określa formę dokonanej czynności prawnej (np., gdy podatnik oddaje przedmiot do używania osobie trzeciej na podstawie „umowy pożyczki”) lub nie określa jej wcale.

– Organy, oceniając, czy w danej sprawie ma zastosowanie art. 199a ordynacji, nie mogą jednak kierować się wyłącznie interesem fiskalnym (nie jest on wymieniony w tym przepisie jako dyrektywa wykładni). Sądy wielokrotnie podkreślały, że tego przepisu nie można utożsamiać z klauzulą ogólną przeciwko unikaniu opodatkowania – zwraca uwagę Marek Kończak.”

Cały artykuł można przeczytać na portalu prawo.pl

Skontaktuj się z nami