Od 1 stycznia 2018 r. weszły w życie nowe regulacje w podatku dochodowym od osób prawnych wprowadzające obostrzenia w zakresie możliwości zaliczania w koszty uzyskania przychodów wydatków na tzw. usługi niematerialne nabywane bezpośrednio lub pośrednio od podmiotów powiązanych.

Ograniczenia dotyczą wydatków poniesionych na usługi doradcze, badania rynku, usługi reklamowe, zarządzania i kontroli, przetwarzania danych, ubezpieczeń gwarancji, poręczeń oraz usługi o podobnym charakterze. Limitowaniu będą podlegać również wszelkiego rodzaju opłaty i należności za korzystnie lub prawo do korzystania z wartości niematerialnych i prawnych.

Zgodnie z nowymi przepisami podatnicy będą zobowiązani wyłączyć z kosztów podatkowych koszty w części, w jakiej łącznie w roku podatkowym przekraczają 5% kwoty odpowiadającej tzw. podatkowej EBITDA, tj. nadwyżki sumy przychodów ze wszystkich źródeł pomniejszonych o przychody z odsetek nad sumą kosztów uzyskania przychodów pomniejszonych o wartość odpisów amortyzacyjnych i odsetek. Nieodliczone w danym roku koszty będzie można rozliczać w 5 następnych latach podatkowych.

Przedmiotowe ograniczenie w zaliczaniu kosztów usług niematerialnych do kosztów podatkowych stosuje się wyłącznie do kosztów przekraczających w roku podatkowym łącznie kwotę 3 000 000 zł.

Biorąc pod uwagę powszechność świadczenia/nabywania usług niematerialnych w ramach grup kapitałowych, przepisy te mogą bardzo poważnie wpłynąć na wynik podatkowy spółek korzystających z tego typu usług.

W świetle powyższego rekomendowanym rozwiązaniem jest dokonanie przeglądu nabywanych usług niematerialnych w celu ewentualnego oszacowania poziomu negatywnego wpływu wprowadzanych regulacji na wynik podatkowy oraz rozważenie implementacji możliwych rozwiązań neutralizujących ten wpływ.

Jeżeli są Państwo zainteresowani naszym wsparciem w przeprowadzeniu tego rodzaju przeglądu oraz przedyskutowaniem możliwych rozwiązań prosimy o kontakt.

Skontaktuj się z nami

Anna Turska-Tomczykowska

Partner Zarządzający I Wiceprezes Zarządu

E: a.turska@tomczykowscy.pl

T: 22 480 81 00, 512 718 426