17 maja 2018 r. na portalu TokFm ukazał się komentarz dr Ireny Ożóg, Partnera Zarządzającego w Kancelarii Ożóg Tomczykowski, do artykułu pt. „Przedsiębiorco, uzupełnij numer PESEL. Inaczej zostaniesz wykreślony z rejestru”.

„Tylko do 19 maja można uzupełnić w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej swój numer pesel. Taki obowiązek nakłada na przedsiębiorców ustawa.

Dwa lata temu została uchwalona ustawa zobowiązująca osoby posiadające wpis w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej do uzupełnienia numeru pesel. Czas na to kończy się 19 maja. Inaczej grozi nam wykreślenie z rejestru. 

Kogo dotyczy obowiązek uzupełnienia wpisu  

Sprawa dotyczy firm założonych przed 1 stycznia 2012 roku, które zostały przeniesione do CEIDG z ewidencji gminnej. Jak sprawdzić, czy naszą firmę przeniesiono? Są na to trzy sposoby…”

Zapraszamy do zapoznania się z całym artykułem na portalu TokFm.

Skontaktuj się z nami