dr Marta Mackiewicz

Partner

Adwokat, doktor nauk prawnych w dziedzinie prawa handlowego. Specjalizuje się w negocjowaniu skomplikowanych umów technologicznych i infrastrukturalnych oraz wsparciu klientów w procesie negocjowania różnego rodzaju umów w obszarze technologii dla sektora prywatnego i publicznego (kontrakty dotyczące licencji, serwisu, wymiany i upgrade’u systemów mainframe, przeniesienia sprzętu, licencji i całościowej infrastruktury informatycznej w ramach transakcji kapitałowych). Obsługuje także sektor bankowy w zakresie wdrożenia/upgrade’u kluczowych systemów informatycznych.

Posiada kilkunastoletnie doświadczenie zawodowe w zakresie kontraktów, negocjacji i sporów sądowych, w tym arbitrażowych z inwestorami, podwykonawcami i konsorcjantami w branży budowlanej, energetycznej i IT.

Stypendystka Fundacji Kościuszkowskiej, prowadziła badania i przygotowywała rozprawę doktorską w Columbia Law School w Nowym Jorku. Obecnie naukowo związana jest z Akademią Prawa im. Leona Koźmińskiego w Warszawie. Wykładowca akademicki i autorka wielu publikacji naukowych z zakresu prawa handlowego, korporacyjnego oraz konkurencji.

Artykuły

Specjalizacja

  • Technologia i infrastruktura
  • Postępowania sądowe

 

Język

  • Angielski